Rzeczoznawca majątkowy - Beata Rek
Szybki kontakt
508 300 120
 • rzeczoznawca majątkowy kraków

Polityka prywatności i cookies

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, że:

 1. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.
  Cel przetwarzania: prowadzona działalność, jej promocja, wysyłka ofert świadczonych usług.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Wyceny Nieruchomości i Doradztwo Beata Rek w Krakowie, przy ulicy Boratyńskiego 15,
  nr telefonu 508300120, 122667174, adres e-mail: beatarek@vp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na wykonanie operatu szacunkowego oraz innych koniecznych czynności związanych z działalnością rzeczoznawcy majątkowego i prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie umowy o przetwarzanie danych oraz organom administracji publicznej  na mocy odrębnych ustaw. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i weryfikacji zawartej umowy w tym do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na wykonanie operatu szacunkowego. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy na wykonanie operatu szacunkowego.
 10. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI.